Molenakker - Berglaren

Op 27 oktober 1950 besluit de gemeenteraad van Gemert in een besloten vergadering om 120 KNIL-gezinnen een woning aan te bieden. In ruil daarvoor mag de gemeente van de regering 132 woningen bouwen voor de eigen inwoners. Dat betekent een flinke uitbreiding van deze Brabantse plaats met de twee nieuwe wijken Molenakker en Berglaren.
 
 
De Indische gezinnen zijn berooid in Nederland aangekomen. Zij krijgen leningen om het huis in te richten, afhankelijk van de grootte van het gezin tussen 1200 en 3000 gulden. Slimme Gemertse ondernemers hebben alvast een paar woningen als model ingericht, zodat de nieuwkomers maar hoeven aan te wijzen hoe ze het willen hebben. Dat heeft wel tot gevolg, dat hun huizen nagenoeg identiek zijn ingericht. Overigens, de leningen moeten tot op de laatste cent worden terugbetaald. De gemeentebode komt persoonlijk aan de deur om het bedrag variërend van f 10,- tot f 30,- per maand op te halen.
 
Schout Brouwersstraat
Schout Brouwersstraat
 
Schout de Visscherestraat
 
Wassenaarstraat