Protestantse school

Aan de gemeenteraad is toegezegd, dat voornamelijk katholieke Indischen in Gemert zullen worden gehuisvest. Toch blijkt een groot deel van hen protestant te zijn. Daardoor raakt de school met de bijbel in het gehucht Vossenberg bij Elsendorp overvol (foto 1 en 2). 
 
 
Het schoolbestuur ziet zich genoodzaakt een extra lokaal te laten bouwen. Burgemeester De Bekker stelt echter voor om in Gemert een protestantse school op te richten. Aldus geschiedt in 1961. De gemeente spaart daarmee een flink bedrag aan reisvergoeding uit. Aan de Kieboom verrijst de eerste, houten Ds. Swildensschool. 
 
 
Twintig jaar later wordt aan de Willem de Haasstraat een nieuwe gebouwd, nu van steen. Sinds kort is de protestantse Ds. Swildensschool samengegaan met de katholieke Michaelschool in het moderne kindcentrum De Samenstroom. Het kan verkeren. 
 
Een groot contrast met de jaren vijftig. In die tijd mogen katholieken niet met protestanten omgaan. Dat er onder de Indischen zelfs gemengde huwelijken zijn, kunnen de Gemertenaren niet bevatten. 'Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen'. Van lieverlee is die onderlinge vijandigheid gesleten. In Gemert wat sneller dan elders in de omgeving dankzij de indo's!