Herdenking 15 augustus

09-03-2020 23:43

Op zaterdag 15 augustus herdenken wij dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog werd beeindigd en daarmee de bezetting van Nederlands-Indie door Japan. Iedereen is om twee uur welkom bij het Indisch monument aan de Pater van den Elsenstraat voor een plechtigheid, waarbij bloemen en kransen zullen worden gelegd. Zodra het programma vastligt, zal het hier worden gepubliceerd.